List of Society Candidates

Babaeva Svetlana

Berendeeva Elena

Guseva Galina

Danilenko Oksana

Drabkina Tatyana

Dubinskiy Mikhail

Ershova Olga

Isaev Mikhail

Isakova Olga

Kiriushina Ekaterina

Kovalets Anna

Kudryavitskiy Aleksander

Kurkina Kira

Makarova Galina

Nemirovskaya Maya

Nemirovskiy Konstantin

Oksymets Aleksandra

Orlov Aleksei

Sergovskaya Vera

Spirkina Elena

Tolpina Inna

Trepalina Nadezhda

Fedeneeva Anna

Fedorova Maria

Ebralidze Inna

Anna Voloshchuk